Nieuwe Democratie Wijdemeren is opgegaan in D66 SAMEN BESLISSEN, PARTICIPATIE/INSPRAAK versterken en vraaggestuurd bouwen.