Nieuwe Democratie Wijdemeren
Opstand in de polder

SAMEN BESLISSEN

Nieuwe Democratie Wijdemeren i.o. 

- geen politieke partij, maar wat dan wel? meebeslissen!

- trialisme in plaats van dualisme (volgens informateur Tjeenk Willink te zwak vertaald in de Tweede Kamer en vak K) en monisme (Wijdemeren): meebeslissen!

- BOB wordt KIBOB: KI = KiezersInvloed meebeslissen! 

- feedback op ingezonden brieven/mails aan gemeente: Ombudspolitiek, onder andere via ons Vierkante Archief, uw helpdesk over klachten betreffende de overheid

- stop onderscheid coalitie - oppositie: meebeslissen!

Nieuwe deelnemers aan deze moderne democratische beweging krijgen dit boek ter waarde van 14,95 euro over een veel betere democratie GRATIS!

Burgers aan de macht en wel de volle vier jaar!

Niet langer maar één keer per 4 jaar tekenen bij het kruisje en verder constant vergeten worden! 

Wordt NU deelnemer voor maar 2 euro per maand! 

Opzegbaar per jaar.

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2020!

Wie helpt om de organisatie op poten te zetten?

Ook sympathisanten en donateurs zijn van harte welkom!

Wij hebben al een besloten groep Nieuwe Democratie en een voor BurgerExperts en één met de alleszeggende naam Vierkante Archief voor klachten over de overheid!

Doe mee!

Meld je NU ook al heb je geen interesse om in de gemeenteraad te gaan zitten in 2022 via nieuwedemocratiewijdemeren@ziggo.nl of bel NU 0640414560 (Wim van Oudheusden)

Verder:

Dringend gezocht: de 98 woningzoekenden sociale huur en 104 50+'ers die kleinere huizen zoeken uit het WiMRA 2019 onderzoek. Nieuwe Democratie Wijdemeren gaat dan uw belangen sterker behartigen! Geef dit bericht door als u zo iemand kent!

" Laten we ons ringeloren door de woonbehoefte van Amsterdam (MRA) , provincie Noord-Holland of regio Gooi en Vechtstreek? Of organiseren we een LOKAAL referendum over wat wij van Wij Willen Wonen Wijdemeren zélf willen als belastingbetalers"

Lees hier ALLES over alle mogelijke Petities, Burgerinitiatieven, Dorpsraden, Referenda

Actiegroepen wordt de gelegenheid geboden mee te liften in zowel deze website (onder eigen regie natuurlijk) en door te worden gefaciliteerd met samen te stellen enquêtes! 

Van hakken in het zand naar opbouwende kritiek. Van belang projectontwikkelaar naar belangenbehartiging voor woningzoekenden. Van aanbodgericht naar vraaggestuurd bouwen. Van nul keuze uit woningtypen naar zelf beslissen wat er wordt gebouwd: waar en  hoeveel Tiny Houses, woongroepen huur, kangoeroewoningen, ZorgSaamWoningen, échte levensloopbestendige woningen om nooit meer te moeten verhuizen, Knarrenhofjes, 25% goedkopere sociale koop, zelf bouwen met CPO. Excursies om zelf te gaan kijken. 22-6-21 excursie naar zorgwoningen van King Arthur Groep in Bunschoten Spakenburg! Vragen? Gebruik het contactformulier hiervoor!

KLIK SNEL DOOR naar de pagina van jouw keuze, tenzij je méér over een nieuwe méér democratische politieke beweging in Wijdemeren wil weten. Lees dan hieronder verder over wat Nieuwe Democratie Wijdemeren wil. We zijn 2-6-21 gestart met het samen volgen van raadsvergaderingen met politiek commentaar. Dan weet je uit de eerste hand bv. welke woningen waar komen! Nuttig dus maar ook leerzaam als doorlopende cursus Politiek! Misschien gloort er voor jou in 2022 een politieke carrière!

Motivatie:


Niet onze partij, maar wél een haarscherpe analyse hieronder over het gebrek aan DEMOCRATIE in Nederland! Waar Nieuwe Democratie Wijdemeren een haalbaar alternatief voor biedt aan ALLE inwoners! Weg met de heilige huisjes van partijen die alleen maar vanuit hun achterhaalde machtspolitiek redeneren!  

https://fb.watch/5MxfwFUhPp/


Deelnemers:

Annemiek

Barbara

Miranda  

Wilma

Wim

Wijdemeren op de Participatieladder.

De geschiedenis:

Criteria voor burgerinitiatieven: Halfvolle glas, positief, there is power in positive thinking, niet alleen NIMBY

Normen en waarden voor deelnemers:

Toelatingstest deelnemers: 

Gedragscode eventuele kandidaat raadsleden:

Geheimhouding? Weg ermee!


Wat Nieuwe Democratie gaat doen:

A. We gaan een eigen Participatienota Bouwen schrijven omdat de huidige nog steeds geen Participatie vóóraf regelt. Het is sinds 2016 nog steeds mosterd na de maaltijd qua meebeslissen door jullie.

B. Er is al een referendumenquête klaar over woningtypen en moderne woonvormen in aanvulling op het Provinciale Woonakkoord, de gemeentelijke Woonvisie, het WiMRA onderzoek 2021 en de WoningNet analyse juni 2021.

C. Er blijft op deze website veel informatie komen over woningtypen, woonvormen en excursies daar naar toe. 

D. Er komt geen nieuw gemeentehuis. 

E. Samenwerking met een succesvolle organisatie om energie neutrale woonwijken te realiseren.

Wat doet de groep BurgerExperts:

op hun zelfgekozen vakgebied (ruimte, economie, bestuur, middelen, sociale of maatschappelijke zaken) de raad nauwlettend volgen en waar nodig bijsturen via inspreken in commissievergaderingen.

Deelnemers:
Conny   Regio Gooi & Vechtstreek
Wim en Annemiek    Ruimte en Economie

Doe ook mee!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom! Democratie komt van DemosKratos (Oud-Grieks) betekent Demos Volk, Kratos Macht, de macht aan het volk

13-5-2021 op GooiTV in de rubriek In Derde Termijn:

In ‘In Derde Termijn’ (14e jrg afl 14) wordt stilgestaan bij een nieuw burgerinitiatief in Wijdemeren, mogelijk de opmaat naar een nieuwe politieke partij. Gasten zijn Wim van Oudheusden (Nieuwe Democratie) en René Voigt (Dorpsbelangen). Presentatie: Ruud Bochardt

zie https://youtu.be/uFoBHsuBOtk

Onderzocht wordt in een doorlopend proces bij deelnemers of er interesse is om de niet- partijgebonden democratische beweging Nieuwe Democratie Wijdemeren, geïnspireerd door de meebeslis filosofie van Code Oranje, een gooi te laten doen naar gemeenteraadszetels in 2022. Ook jongeren vanaf 16 jaar en niet-stemmers horen erbij. Daarnaast een potentie van ongeveer 1750 stemmers op niet-landelijke partijen in democratische controle gaten dichten.

Niet-partijgebonden deelnemers (maar 2$ per maand) en donateurs (minimaal 25$) krijgen het boek "Opstand in de polder" van burgemeester Bert Blase cadeau.

We beginnen daarna met een cursus "Politiek zonder spelletjes".

Nadat we al begonnen zijn met het samen kritisch volgen van de gemeenteraad!


 

Het petitie initiatief ter Sype is succesvol afgerond inmiddels.

Het Participatie Initiatief Wij Willen Wonen Wijdemeren was goed op stoom met 86 deelnemers.

Doordat ambtenaren ons niet informeerden is veel vergeefse moeite gestoken in het verbeteren van de ParticipatieNota Bouwen, de kaderstelling Dennenlaan en de Woonvisie. Teleurstellend hoe men omgaat met meedenkende inwoners. Maar we geven het niet op! 

Het volgende succes is er ook al: Integrale Visie Polder Kortenhoef over Groenwoud, VLEK in plaats van Zuidsingel fase 8 heeft in één dag tijd met al 66 deelnemers de officiële status van een Burgerinitiatief bereikt! Uiteindelijk doen er 75 aan mee! 

Jullie mogen zelf nieuwe onderwerpen aandragen voor vervolg-burgerinitiatieven. Al voorgesteld: Hondenbelasting Nee/Ja, MRA Nee/Ja (Macht Regeert Alles), Rioolbelasting Terug, Cultuur Nota, Nieuw Gemeentehuis Nee/Ja 

een grove brutale sneer uit de burelen van het College naar insprekende, brief- en mailschrijvende inwoners: 


en de nog milde reactie daarop: