Nieuwe Democratie Wijdemeren
Opstand in de polder

SAMEN BESLISSEN

8-7-2021 deel 6 cursus politiek, raad gevolgd. Nul reacties op onze breed gedragen inbreng over de WoonVisie. Woonvisie aangenomen, dus wil deze gemeente liever geen sociale huur meer de komende 4 jaar. En ook geen levensloopbestendige 50+ woningen al dan niet via CPO. En ook geen woord voor de woningnood bij ZZP'ers en MKB'ers als gevolg van Corona.  Molenmeent gaat niet door. Kininelaan en Anton Smeerdijkgaarde - Kwakel Kortenhoef wel. Ankeveensepad weer uitgesteld. D66 zoekt alsnog een compromis.

Eigenlijk betekent dit, dat ons complete verhaal geen enkele ingang heeft gekregen bij de huidige raad. Nul aandacht ook voor dagenlang werk om de Participatienota Bouwen te verbeteren. Nul reacties op onze inbreng om aan de Dennenlaan en het 2e IKC Lindelaan te omkaderen ten behoeve van 50+ levensloopbestendig bouwen. De vraag ligt nu voor of ons burgerinitiatief stopt tot de volgende raad na 2022 of blijft trekken aan dit dode paard. Slechts twéé raadsfracties werken met ons samen, DLP qua participatie en D66 over ter Sype. Ook is de vraag of we een eigen nieuwe democratie partij starten om aan de raadsverkiezingen deel te nemen of niet. We voelen ons gepiepeld door ambtenaren, wethouders en de meeste raadsleden in die volgorde. Kappen we ermee of niet? Of zullen we buiten de ambtenaren, griffie en raad om verder gaan? 

6-7-2021 We hebben deelgenomen aan een congres van SamenBouwen.in (zie pagina over Zelfbouw)30-6-2021: deel 5 cursus politiek, raadscommissie gevolgd over Woonvisie (onmogelijk te volgen ivm een technische storing, gemeente gevraagd hoe wij erachter komen wat is gezegd, miskennen burgerparticipatie, geen antwoord), burgerinitiatief Integrale Visie op Polder Kortenhoef (uitgesteld), Molenmeent Loosdrecht (bespreekpunt in de raad) , Kininelaantje 's Graveland (waar blijft speelplek?) , Anton Smeerdijkgaarde - Kwakel Kortenhoef (verdeeldheid over uitzicht huidige bewoners, alternatief indienen namens ons?), Ankeveensepad Nederhorst (redt het nog niet in deze raadscommissie)

 24-6-2021 deel 4 cursus politiek, raadscommissie gevolgd over beeldvorming ter Sype met politiek commentaar:

https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/vergadering/854408/Beeldvormende%20sessie%20Ter%20Sype%2024-06-2021

23-6-2021 Regionaal woonakkoord Gooi & vechtstreek is er:

https://www.gooieneembode.nl/nieuws/algemeen/213932/meer-betaalbare-woningen-een-van-de-hoofddoelen-in-nieuw-region

22-6-2012 deel 3 cursus politiek, raadscommissie gevolgd over eerste aanzet tot nieuwbouwprojecten met politiek commentaar: wethouder de Kloet trapt trots af met de mededeling dat dit de nieuwe transparante invulling is, maar waarom was dan vooraf NERGENS de agenda te vinden evenmin als dat het over onderstaande twee projecten zou gaan? Kluitjes in het riet, dus, alweer! Pas bij aanvang werd duidelijk dat het om deze 2 projecten zou gaan. Zo hou je de inwoners nog steeds compleet voor de gek.

1. Cannenburgerpark Ankeveen : Ankeveen krijgt BIJ HERHALING de schuld van niet sociaal huren maar sociaal kopen! totaal in strijd met JeeGee's eigen randvoorwaarde nummer 4, namelijk 1/3 sociale HUUR én die van de REGIO én de gemeente! zie ook het spel dat JeeGee speelde via de Gooi&Eemlander hierover elders op deze website! 11 eengezinswoningen (6m breed zou levensloopbestendig betekenen, wat een onzinredenering) plus 11 sociale koopappartementen (55m2) + 9 koopappartementen (70m2) in 2 woonlagen en ondergronds parkeren plus 1 twee-onder-éénkap woning komen er. Klik hierop:

Sociale huurders niet gewenst, bizar - Rading Nul (rading-0.nl)

2. Ottenhome gaat over o.a. 100 hotelkamers, nieuw restaurant en meer vergader- ipv bootopslagruimte. Hoogte 11.7 m en een halfverdiepte parkeergarage met bijbehorend geluid. Is niet meegenomen in de Provinciale Omgevings Verordening van november 2020, omdat Wijdemeren dit niet tijdig had aangekaart.

https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/vergadering/862342/Beeldvormende%20sessie%20%20Ruimtelijke%20Plannen%2022-06-2021

22-6-2021 eerste excursie; naar King Arthur zorgwoningen Bunschoten/Spakenburg

13-6-2021 ingezonden aan raad aanvullende kaders Dennenlaan, geen reactie

Het denken over de kaders voor de Dennenlaan heeft niet stilgestaan.

Om optimaal te voldoen aan de twee meest urgente groepen woningzoekenden stellen wij u voor het hele terrein op bijgaande wijze in te laten richten door via de raad z.s.m. extra kaders te geven aan de aanbieders.

Ook is voor ons een criterium dat snelheid is geboden en dus vooroverleg dringend gewenst is om 7 jaar vertraging via RvS zaken te vermijden en eerder te cashen als gemeente.

Zie bijlage met een creatieve combinatie van Tiny Houses en kangoeroe woningen.

12-6-2021 ingezonden aan de raad alternatief plan nieuw gemeentehuis, geen reactie

Vanuit de optiek van hoe eerder nieuwe woningen des te beter stellen wij u voor het in bijlage geschetste alternatief in overweging te willen nemen.

Nieuwbouw op de Kwakel lijkt véél langer te gaan duren dan dit alternatieve plan met als voordeel dat ook na 2028 er in elke dorpskern van Wijdemeren ambtenaren werkzaam zijn en de Inwoners niet naar bijvoorbeeld het Dudok raadhuis in Hilversum hoeven te gaan reizen. Het kantoor op de Porseleinhaven is al een goede stap in die richting.

10-6-2021 deel 2 cursus lokale politiek door het samen volgen van de raadsvergadering met politiek commentaar. Aan de orde kwamen als hamerstuk: a. Middenweg 100 1 woning Nederhorst b. Dammerweg 11-12 1 woning Nederhorst c. Rading 138 Loosdrecht 26 woningen, waarvan 12 sociaal

2-6-2021 We zijn gestart met deel 1 cursus lokale politiek door het samen volgen van de commissievergadering met politiek commentaar. Aan de orde kwamen 

a. Ankeveense pad zie 

Vergadering commissie Ruimte en Economie 02-06-2021 Gemeente Wijdemeren (raadsinformatie.nl)
en schuif de tijdsbalk door naar 0:02:20

b. Nederhorst Noord zie

Vergadering commissie Ruimte en Economie 02-06-2021 Gemeente Wijdemeren (raadsinformatie.nl)

en schuif de tijdsbalk door naar 2:18:55

en c. het afblazen van huidig plan Zuidsingel fase 8 Kortenhoef (zie ook de pagina  Burgerinitiatief Integrale Visie) zie 

Vergadering commissie Ruimte en Economie 02-06-2021 Gemeente Wijdemeren (raadsinformatie.nl)
en schuif de tijdsbalk door naar 0:07:30

16-5-2021 Rioolbelasting terug? Ga naar contactformulier voor deelname aan het Referendum. De gemeente hield de afgelopen jaren rioolbelasting in en deed niets! met ons geld. Er werd géén riool verbeterd. De provinciale toezichthouder constateerde dat en gaf opdracht om of het riool versneld op te knappen of de ingehouden belasting terug te betalen. Snel opknappen kon niet. Heeft u uw geld al terug gehad? Ik niet! Protesteer mee en eis je geld terug door NU deelnemer te worden! Doe mee met de protestgroep en dwing de gemeenteraad terugbetaling af. Het is ons zuurverdiende geld en wij zouden daar niks over te zeggen hebben?             

15-5-2021 Ingezonden brief lokale 🏠 aan 🏠 bladen:

Er was eens in Wijdemeren....
een groep van tientallen inwoners, die zag dat er geen huizen voor hun (klein)kinderen werden gebouwd. Omdat ze door plannenmakers altijd te dicht bij bestaande woningen werden bedacht, of in de mooie natuur. Dat veroorzaakte jaren voortslepende rechtszaken. Uiteraard.

Dat kan anders droomden zij. Laten we proberen om dit met ambtenaren, die langer blijven dan in- en uitvliegende politici, te gaan oplossen. De contacten verliepen goed tot 11 februari. Waarna het ineens stil werd en deze inwoners niets meer vernamen.

Er werden bladzijden vol vragen en verbeterpunten over participatie ingediend, maar nu bij de raad (31 maart). Gek genoeg werden die nooit beantwoord. Wél werd men van de ene naar de andere wethouder doorverwezen, zonder enig resultaat. Moedeloos gaf bijna iedereen het op. Doe je je best om via eerder en vooral beter overleg met de omgeving wél huizen te laten bouwen, krijg je dat weer.

Een uitgedund groepje geeft het echter nog niet op en vraagt nu om steun uit de bevolking. Meld je daarom massaal aan bij Wij Willen Wonen Wijdemeren, zodat we met z’n allen een vuist kunnen maken bij de gemeente zodat in gezamenlijk overleg de juiste woningen gerealiseerd kunnen worden voor jonge en oude Wijdemeerders.
Anders komt er gauw een olifant met een lange snuit en die blaast ook dit verhaaltje uit. En blijven rechtszaken het recht op wonen voor jong en oud tot in eeuwigheid met jaren vertragen of onmogelijk maken.
Aarzel niet en meld je aan via ons contactformulier
of bel 0640414560 
       

11-5-2021 Puzzle: ken je je raadsleden.

Ga naar Democratische controle, vul hem in en stuur je antwoord naar ons via het contactformulier! Win de prijs en eeuwige roem!

==========================

Nieuwsbrieven:

1. 13-5-2021: 

Nieuwsbrief%201%2013-5-2021.docx