Nieuwe Democratie Wijdemeren
Opstand in de polder

SAMEN BESLISSEN

Uitgesteld tot na 21-9-2021 in verband met actualiseren rollen en verantwoordelijkheden los van Nieuwe Democratie Wijdemeren.

Participatie vóóraf met direct omwonenden betekent 7 jaar eerder realiseren en minder tot geen Raad Van State zaken. Bespaart veel juridische ambtelijke kosten. Woonvisie betekent GEEN sociale huur meer in Wijdemeren, terwijl er van een enorme groei qua vraag sprake is : in 2019 98 woningzoekenden, in 2021 885.... en dan niets meer bouwen voor deze jonge starters...... Schande

Ga je verkopen? Gun dat dan alleen aan je dorpsgenoten en eis dat van je verkopende makelaar!

De Nieuwe Wereld https://open.spotify.com/episode/0sa7HZ5W1PL8TGCCsMcAD9?si=tKMVo6itTWCFth2c-5U0QQ&dl_branch=1Historie:

Deelnemers varieerden van 86 passief tot nu 6 actief en 30 passief. Niet slecht nu we recent ontdekten dat er geen ruim 1000 maar slechts 98 woningzoekenden zijn plus 104 50+'ers die bereid zijn tot verhuizen. Inmiddels is na een WoningNet onderzoek gebleken dat er 400 woningzoekenden zijn voor sociale huur. Het getal 98 is achterhaald in twee jaar tijd.


Inspreektekst die alles in één klap duidelijk maakt, waar we voor staan:

Deelnemers:

Annemiek

Martin

Miranda

Wilma

30 anderen

===================================

Successtory!

Nieuwe Democratie Wijdemeren ontdekt échte woningnood.

Uit raadsstukken blijkt, dat er een groot verschil is tussen de Amsterdamse MRA woningbehoefte en die van Wijdemeerders.

MRA komt statistisch pro rata omgerekend via een verdeel(en heers) sleutel op iets boven 1000 (zegt ook VVD), de provincie Noord-Holland op 900 (het getal van wethouder de Kloet).

Een echt onderzoek onder 593 inwoners wijst anders uit! De échte woningnood geldt maar voor 98 huishoudens, allemaal in de sociale huur sector.

En ontwikkelaars hebben daar een broertje dood aan. Vermindert de winst. Dus politici, bouw die 100 sociale huur woningen en ons probleem is opgelost.

Dat van Amsterdam niet.

Gezocht: 98 woningzoekenden sociale huur!

Hoe zijn zij geholpen met hun vragen over tiny houses?

Jip (31):zoekt al jaren zelfstandige woonruimte en is noodgedwongen gaan inwonen. Hij dacht, dat hij te oud is. Dankzij Wij Willen Wonen Wijdemeren gaat hij zich nu inschrijven voor het Dennenlaan project.

Hetzelfde geldt voor Janneke, die terug wil naar Loosdrecht vanuit Stichtse Vecht.

Als consumentengroep bieden we alle 98 woningzoekenden hulp. Ook ouderen dan deze twee .

================================================

Gesjoemel projectontwikkelaars

waar is de controle op richtlijnen door de gemeente?

wie het weet mag het zeggen, nergens te bespeuren

- op locatie 't Laantje zouden 49 woningen worden gebouwd. De richtlijn van de Regio Gooi&Vechtstreek schrijft 30% sociale huur voor, geen sociale koop, dus 16; eerst zouden er 4 worden gebouwd, nu na protesten nog maar 2! wél 12 sociale koop

- op locatie Cannenburgpark staat in de eigen randvoorwaarden op de website dat er 30% sociale huur moet worden gebouwd; in een interview de dag erna meldde projectontwikkelaar, dat het ook sociale koop mocht worden en  noemde zelfs als marketing stunt de prijzen erbij!

885 reacties op 16 Tiny Houses Dennenlaan Loosdrecht en dan het brutale lef hebben om op Cannenburgerpark bestaande sociale huur om te zetten in sociale koop met "bevriende relatie" Gooi en Omstreken....en de randvoorwaarden van de regio, de gemeente en jezelf aan je laars te lappen, getuigt van eerder bewezen hartgrondige hekel aan sociale plebshuurders. Kan de raad definitief afscheid nemen van deze sociale project ontwikkelaar JeeGee?

Die in het openbaar bij t Laantje aangeeft aan omwonenden, dat je zulk volk niet wilt laten wonen grenzend aan je achtertuin, bewoners van de Godelindehof bewust niet betrekt bij Participatie, en nu Ankeveners bij herhaling in het openbaar (zie commissie vergadering van 22-6) als schuldige aanwijst, waarom hij switcht van sociale huur naar sociale koop! Dat haalt de media niet, die net zomin als de raad kritisch oplet....
============================================

https://www.gooieneembode.nl/nieuws/algemeen/213932/meer-betaalbare-woningen-een-van-de-hoofddoelen-in-nieuw-region